Prijmeme manažéra/ku grantových programov

Hľadáme nového člena/členku tímu, ktorý/ktorá bude mať na starosti manažment zverených grantových programov, administráciu grantových výziev, vrátane technických kontrol došlých žiadostí, spracovávania informácii, príprava a riadenie hodnotiaceho procesu…

Náš kandidát/tka:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie,
 • bude aktívny člen/aktívna členka tímu pripravený/pripravená dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi,
 • je kreatívny/kreatívna a súčasne veľmi zorganizovaný/zorganizovaná,
 • je komunikatívny/komunikatívna a pripravený/pripravená spolupracovať a pomáhať,
 • je schopný/schopná doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok,
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
  má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto na život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý/a sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný/á sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

 • aspoň dvojročnú skúsenosť z manažovania komplexných projektov/programov,
 • vzdelanie min. 2. stupeň VŠ,
 • skúsenosť z práce na projektoch alebo aktivitách v partnerstvách, ideálne aj s miestnymi samosprávami,
 • skúsenosti s prípravou zmlúv, finančným manažmentom, vyhodnocovaním výsledkov a písaním záverečných správ realizovaných projektov/programov,
 • skúsenosť z práce v neziskovom sektore,
 • skúsenosť s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť samostatne sa rozhodovať,
 • schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne,
 • zodpovednosť a dobrý time-management,
 • dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MO 365),
 • výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka,
 • výhodou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo.

Náplň práce zahŕňa najmä:

 • manažment zverených grantových programov,
 • administráciu grantových výziev, vrátane technických kontrol došlých žiadostí, spracovávania informácii, príprava a riadenie hodnotiaceho procesu,
 • prípravu podkladov a úzku spoluprácu s manažérkou grantových programov, PR manažérkou a finančnou manažérkou, najmä na príprave podkladov potrebných ku komunikácii priebehu a výsledkov programu a reportingu,
 • prípravu grantových zmlúv, manažment zmien a kontroly priebežných a záverečných správ projektov,
 • konzultácie a kontroly na mieste realizácie projektov,
 • organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích, sieťovacích a iných podujatí súvisiacich so zverenými programami,
 • podieľanie sa na stratégii a plánov nadácie,
 • podieľanie sa na sledovaní výsledkov a evaluácii pridelenej agendy,
 • prezentáciu programu pri vybraných príležitostiach.

Termín nástupu:

ASAP

Ponúkaná hrubá mzda:

1100 – 1200 eur mesačne

Druh spolupráce:

Pracovný pomer/spolupráca na základe mandátnej zmluvy na dobu určitú (do 31. 12. 2023).

Rozsah spolupráce:

40 hodín týždenne.

Miesto práce:

Košice + čiastočne homeoffice.

Výhody:

 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady,
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi,
 • flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času,
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 17. 11. 2022:

 • motivačný list v anglickom jazyku opisujúci doterajšie skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate (max. 2 normostrany),
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku.                                                                               

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk do 17. 11. 2022 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – Manažér/ka grantového programu )

Predpokladaný termín konania pohovorov je od 24. 11. 2022, predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 1. 12. 2022.

Poznámka: Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej, ale aj tímovej práce. Práca je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom, nie je vhodná pre absolventov.