Program Spoločne pre región je znova otvorený.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V pondelok 20. októbra 2014 sme otvorili ôsmy ročník grantového program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Spoločne pre región.

Program podporuje svojpomocné a inovatívne riešenia miestnych potrieb, spoluprácu a partnerstvá medzi rôznymi organizáciami v tematických oblastiach bezpečnosti, voľnočasových aktivít detí a mládeže a environmentálnych programov.

V programe nadácia rozdelí 13 500 EUR. O grant v maximálnej výške 2 500 EUR sa do 5. januára 2015 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. a ich dcérskych spoločností.

Všetky informácie o programe nájdete vo Výzve a v sekcii Spoločne pre región. Informácie Vám radi poskytneme aj na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

 

Výzva na predkladanie projektov_SPR_2015

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.