Program štipendií T-Systems Slovakia je opäť otvorený.

Karpatská nadácia dnes otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia.

Program ponúka finančnú podporu vo výške 1 400 EUR ôsmim študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2014/ 2015.

Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít. Pomocnú ruku podáva tým,ktorí nielen študujú, ale aj pracujú ako dobrovoľníci vo svojej komunite a zároveň svoju budúcnosť spájajú s regiónom východného Slovenska. Udelenú finančnú podporu využívajú štipendisti na pokrývanie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie na internáte, učebné pomôcky, jazykové, či iné vzdelávacie kurzy.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou.

V predošlých štyroch ročníkoch programu bolo podporených 26 študentov celkovou sumou 36 100 EUR.