Program Tu žijeme a pomáhame udelil granty.

Druhý ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil štrnásť projektov z prešovského a košického regiónu sumou 20 000 EUR.

Od roku 2014 program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.

Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

Zoznam podporených projektov

Ďalšie informácie Vám radi na judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk.