Prihláste sa do projektu Trampolína a získajte prácu!

Projekt Trampolína opäť otvára nábor účastníkov, ktorí sa chcú naučiť správne odraziť na trampolíne pracovných príležitostí.

V apríli 2015 budú mať ďalší 10 záujemcovia príležitosť absolvovať tréningovo-simulačný modul, ktorý Karpatská nadácia vyvinula v rámci projektu Trampolína. Z dôvodu úspešnej pilotnej implementácie tréningovo-simulačného modulu, po ktorého absolvovaní si 5 účastníkov našlo prácu, sme sa rozhodli túto časť projektu zopakovať a dať tak príležitosť aj ďalším mladým ľuďom, ktorí sa chcú pokúsiť odraziť na trampolíne príležitostí.

Boris, jeden z účastníkov projektu, nám píše:
Pracujem vo firme v Košiciach. Je to veľmi zaujímavá spoločnosť s príjemnou firemnou kultúrou a je vidieť, že im záleží na ľudoch. Počas doby približne 6 mesiacov mám postupne prejsť jednotlivými výrobnými prevádzkami. V budúcnosti je možné, že ma prihlásia na tréning vo Švédsku. Uvidíme, ako sa im zapáčim. Zatiaľ to vyzerá celkom zaujímavo. Musím sa priznať, mal som radosť, keď som držal v rukách moju vstupnú kartu! Chcem ešte napísať aj to, že moje prijatie bolo úspešné aj vďaka absolvovanému tréningu a celkovo výbornému naladeniu projektu Trampolína.

Aktuálny nábor účastníkov je otvorený do 13. marca 2015. Nestrácajte zbytočne čas a vyplňte prihlášku!

 

Projekt Trampolína sa realizuje v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia.
Tento program je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a služieb v sociálnej oblasti. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

B_320x100b.indd