Škola napriek korone – krízový fond

Škola napriek korone – krízový fond

Podporte vzdelávanie dostupné pre každého aj v čase koronakrízy

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 na mnohých frontoch zlepšuje. Avšak alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín pokračuje. Pre niektoré skupiny obyvateľstva je vzdelanie jedinou cestou k lepšej budúcnosti a akékoľvek prerušenie vzdelávacieho procesu môže mať katastrofálne následky

Preto pokračujeme v našej podpore vzdelávania zraniteľných skupín prostredníctvom programu “Škola napriek korone”.  

Rýchla pomoc z tohto fondu je určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania. 

V prvom kole sme podporili 7 iniciatív z 27 žiadostí. Do druhého kola sa prihlásilo 12 žiadostí a podarilo sa nám podporiť ďalších 5 skvelých nápadov.

Vďaka týmto iniciatívam sa nám podarí zabezpečiť pokračovanie vzdelávania pre viac ako 1400 detí zo znevýhodneného prostredia.

O pomoc a podporu nás žiada však ďalších takmer 30 žiadateľov, ktorí sa starajú o 3000 detí z marginalizovaných skupín, detí s telesným alebo mentálnym postihnutím, detí z detských domovov, či detí vojnových utečencov. A žiadosti stále pribúdajú.

Pomôžte nám pomôcť im a dať tak našej spoločnosti šancu na lepšiu budúcnosť.

Pomôže každý, aj zdanlivo malý dar. 5 EUR môže znamenať až 2 mesiace kvalitného vzdelávania, pre jedno z detí, ktoré to najviac potrebujú. Za 50 EUR dokážeme pomôcť zabezpečiť špeciálne pracovné listy pre celú triedu detí so zdravotným znevýhodnením na jeden týždeň.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Aktuálny stav Krízového fondu

5000
EUR
5280
EUR

ĎAKUJEME!