Škola napriek korone – krízový fond

Škola napriek korone – krízový fond

Podporte vzdelávanie dostupné pre každého aj v čase koronakrízy

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 nezlepšuje. A zároveň alarmujúci stav súčasného vzdelávania zraniteľných skupín pokračuje. Pre niektoré skupiny obyvateľstva je vzdelanie jedinou cestou k lepšej budúcnosti a akékoľvek prerušenie vzdelávacieho procesu môže mať katastrofálne následky

Preto pokračujeme v našej podpore vzdelávania zraniteľných skupín prostredníctvom programu “Škola napriek korone”.  

Rýchla pomoc z tohto fondu je určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom a strednom stupni vzdelávania. 

Pomôžte nám pomôcť im a dať tak našej spoločnosti šancu na lepšiu budúcnosť.

Pomôže každý, aj zdanlivo malý dar. 10 EUR môže znamenať až 1 mesiac kvalitného vzdelávania, pre jedno z detí, ktoré to najviac potrebujú.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Aktuálny stav Krízového fondu

EUR
15000

ĎAKUJEME!