Sme za slušné Slovensko

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Udalosti posledných dní, ktoré traumatizujú našu spoločnosť nám nie sú ľahostajné. V prvom rade vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom i kolegom nevinných obetí, Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Veríme v to, že ľudia majú preberať zodpovednosť za seba, svoju komunitu, región a budúcnosť. Veríme v demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorý je založený na morálnych princípoch, ako aj na občianskej a spoločenskej zodpovednosti.

Preto sa pripájame k výzvam na rýchle, dôsledné a objektívne vyšetrenie tejto vraždy, ako aj k zmenám, ktoré prinavrátia občanom dôveru v orgány štátu. Podporujeme iniciatívu aktívnych občanov, ktorí usilujú o to, aby sa Slovensko stalo miestom, kde sa každý cíti bezpečne a môže slobodne a poctivo vykonávať svoju prácu – vrátane novinárov a ľudí, ktorí pôsobia v mimovládnych organizáciách.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.