Sme za slušné Slovensko

Udalosti posledných dní, ktoré traumatizujú našu spoločnosť nám nie sú ľahostajné.