Spoločne pre región 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

P1080517Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. opäť prejavila svoju štedrosť.

Nedávno (14.3.2016) sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie šekov organizáciám, ktoré sa presadili so svojimi projektmi v grantovom programe „Spoločne pre región 2016“ Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a je spravovaný Karpatskou nadáciou. Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume vyše 228 000 EUR.

6. apríla 2016, Rastislav Sabatula

ZAMERANIE

V poradí už v deviatom ročníku programu bolo rozdelených 13 500 EUR. Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska tak môžu v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

A ČO NA TO PREZIDENT?

Prezident US Steel Košice, Scott D. Buckiso, na podujatí povedal: „Je to pre nás náročné obdobie, ale podporovať región neprestaneme, kým budem prezidentom spoločnosti. Sme hrdí

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.