Spoločne pre región 2016

P1080517Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. opäť prejavila svoju štedrosť.

Nedávno (14.3.2016) sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie šekov organizáciám, ktoré sa presadili so svojimi projektmi v grantovom programe „Spoločne pre región 2016“ Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a je spravovaný Karpatskou nadáciou. Od svojho otvorenia v roku 2008 program podporil projekty v celkovej sume vyše 228 000 EUR.

6. apríla 2016, Rastislav Sabatula

ZAMERANIE

V poradí už v deviatom ročníku programu bolo rozdelených 13 500 EUR. Tri neziskové organizácie a štyri obce z východného Slovenska tak môžu v roku 2016 realizovať svoje zámery aj s pomocou dobrovoľníkov a zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa mohli uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia.

A ČO NA TO PREZIDENT?

Prezident US Steel Košice, Scott D. Buckiso, na podujatí povedal: „Je to pre nás náročné obdobie, ale podporovať región neprestaneme, kým budem prezidentom spoločnosti. Sme hrdí