Spolu za lepší život na východe – náš rok 2017

Karpatská nadácia, jedna z mála nadácií, ktoré sa sústreďujú na podporu rozvoja východoslovenského regiónu, v roku 2017 podporila 42 miestnych projektov sumou takmer 180.000 EUR a priniesla na východ medzinárodné programy a expertízu.

Od svojho vzniku v roku 1994, Karpatská nadácia podporila stovky projektov, ktoré vylepšujú život a prostredie na východe Slovenska viac ako 2.3 miliónmi eur. V minulom roku, Karpatská nadácia, v spolupráci s miestnymi firmami, otvorila 6 grantových programov, ktoré podporili 42 projektov v košickom a prešovskom kraji. Medzi podporené projekty patria mnohé dobrovoľnícke iniciatívy miestnych občanov, kultúrne a športové podujatia pre verejnosť – ako napríklad Košický triatlon 2017, tvorivé dielne pre deti s telesným postihnutím a ľudí v núdzi, ako aj obnova staničnej budovy Detskej železnice Košice či digitalizácia kina Úsmev v Košiciach.

Karpatská nadácia tiež podporila rozvoj 13 rómskych komunít vo východoslovenskom kraji prostredníctvom Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje od roku 2015. Viac ako 750 ľudí žijúcich v rómskych komunitách sa zapojilo do projektov zameraných na prípravu ľudí na trh práce a budovanie sebestačnosti, výchovu detí a vylepšovanie bývania.

Okrem podpory miestnych projektov sa Karpatská nadácia venuje aj vlastným rozvojovým programom s cieľom vylepšovania vzdelanosti, zmierňovania sociálnych rozdielov a posilňovania aktívnej občianskej spoločnosti na východe. V roku 2017, nadácia priniesla zahraničný program tvorivého myslenia a vzdelávania, MyMachine Slovakia, do 14 škôl v regióne. Zapojila takmer 400 žiakov a študentov na všetkých troch úrovniach vzdelávania do tvorby jedinečných vynálezov prostredníctvom medzigeneračnej spolupráce a kreatívnych postupov. Karpatská nadácia taktiež umožnila rozšírenie rozvojového programu pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko do prešovského, košického a časti žilinského kraja. Vďaka programu, 481 mladých ľudí vo veku 14-24 rokov zo 47 organizácií dostalo šancu rozvíjať svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v živote.

V spolupráci s miestnymi ako aj zahraničnými partnermi zo súkromného aj neziskového sektora, v roku 2017 Karpatská nadácia vypracovala jedinečný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v oblasti IT. Do programu ITrampolína pre všetkých okrem iného zapojila 31 ľudí s telesným znevýhodnením.

Karpatská nadácia taktiež spolupracovala s partnermi u našich východných susedov na Ukrajine, kde preniesla skúsenosti zo Slovenska a priniesla podporu pre zapájanie občanov do verejnej správy. Programom Generation 2020 umožnila mladým ľuďom z východného Slovenska spolupracovať s rovesníkmi z Ukrajiny a vytvoriť cezhraničnú sieť mladých aktívnych lídrov, Karpatskú regionálnu mládežnícku radu – Generation WE.

Viac informácií o podporených iniciatívach, ktoré menia východné Slovensko na lepšie miesto pre život a aktivitách Karpatskej nadácie v minulom roku nájdete vo výročnej správe za rok 2017.