Sústredenie sa zameralo na správny vývin detí, nenásilnú komunikáciu a vybudovanie silnej organizácie

Ako komunikovať s rodičmi chudobných detí a vyvarovať sa konfliktom, ako narábať s bábätkom, ako si vybudovať poznateľnú značku úplne od nuly, ako vybudovať stabilnú organizáciu. Nielen toto boli hlavné témy sústredenia v rámci nášho grantového Programu rozvoja rómskych komunít. Organizovali sme ho pre členov/členky organizácií, ktoré finančne podporujeme, 3. a 4. júna 2022 v KC Kláštor v Rožňave.
Dávid Korčkovský z ETP Slovensko hovorí o úlohe rodiča v ranej starostlivosti a o práci s rodičmi. Foto: Matúš Koprda

Prvých 8 rokov života detí je dôležitých pre ich vývin a budúcnosť. Ak v tomto období vyrastajú v prostredí, kde sa rodičia neustále stresujú, či bude čo jesť, čím zakúriť, čo obliecť, tak sa im viac vyvíja časť mozgu zodpovedná za strach. A to na úkor častí mozgu zodpovedných za dlhodobú pamäť či výkonné funkcie. Vo výsledku to znamená, že tieto deti sú impulzívne, nevedia sa sústrediť, ovládať svoje emócie. To negatívne ovplyvňuje aj ich vzdelávanie a následne celú budúcnosť. Aj preto sa cez náš Program rozvoja rómskych komunít (PRRK) zameriavame na ranú starostlivosť sociálne znevýhodnených detí a finančne podporujeme organizácie, ktoré chudobným deťom vytvárajú lepšie podmienky na plnohodnotný život.

Od 3. do 4. júna sme pre tieto organizácie pripravili sústredenie zamerané na výmenu skúsenosti, získanie nových inšpirácií a vedomostí.

„Všetky naše organizácie robia skvelú práci v sociálnej oblasti, venujú sa rozvoju komunít a práci s deťmi a my sme chceli, aby sa vzájomne obohatili. Bolo skvelé vidieť živé neformálne diskusie počas prestávok, ako aj zaujatosť v tvárach cez prednášky. Sústredenie trvalo dva dni. Prvý deň sme spoločne zhodnocovali výsledky meraní vývinu detí, rozprávali sa o včasnej intervencii a práci s rodičmi. Piatkový večer sme ukončili teambuildingom a príjemným posedením v prostredí KC Kláštor v Rožňave. Druhý deň sme sa rozdelili. Pracovníci/pracovníčky v teréne si vyskúšali praktické aktivity na optimálny vývin dieťaťa, rozprávali sa tiež o nenásilnej komunikácii. Pracovníci/pracovníčky organizácii, ktorí majú na starosti manažment sa zase venovali téme stability a odolnosť v organizácii, bola im predstavená Národná stratégia pre službu ranej starostlivosti, ako aj poznatky Cesty von, ktoré sa týkali vybudovania si vlastnej značky.“

Programová manažérka PRRK Adriana Zarembová predstavuje Program rozvoja rómskych komunít.
Nenásilná komunikácia je výborný spôsob, ako riešiť problémy v práci či vo vzťahoch a pochvaľovali si ju aj samotní účastníci/účastníčky:

„Počas sústredenia som sa dozvedela nové informácie, ktoré mi pomôžu pri práci s deťmi či v budúcnosti pri spolupráci s ľuďmi. Jana Randa z Inklucentra nám dala konkrétne návrhy a postupy, ako komunikovať v daných situáciách. Ako sa vyvarovať konfliktom a podobne. Ďalším prínosom pre mňa ako pedagóga bola práca s bábikami. Keďže som doposiaľ ešte malé dieťa v rukách nedržala, nevedela som správny postup, ako dieťa držať v náruči, bez toho, aby som mu neublížila. Lektorka Oľga Silvášiová nám to krásne prakticky predviedla nielen na bábike, ale aj na sebe. Je lepšie to skúsiť a vidieť na vlastné oči, ako len si o tom prečítať. Fascinovalo ma jej zapálenie pre danú vec, preto ma ten čas strávený s ňou obohatil najviac.“

Oľga Silvášiová, správny vývin dieťaťa.

Veľmi prospešná bola aj prednáška a následná diskusia Michala Smetanku. S účastníkmi/účastníčkami sa rozprával o tom, ako vybudovať rezilientnú a stabilnú organizáciu (zastupiteľnosť, nábor a budovanie kapacity nasledovníkov, organizačná reziliencia, pripravenosť reagovať na zmeny).

Michal Smetanka vedie diskusiu na tému Ako vybudovať rezilientnú a stabilnú organizáciu.

„Michal Smetanka pomenoval praktické veci k rozvoju organizácie, ktoré môžem veľmi dobre použiť pre moju prácu a fungovanie združenia.“

Cez náš Program rozvoja rómskych komunít podporujeme aktivity a projekty zamerané na ranú starostlivosť o deti, prácu s rodinami žijúcimi v núdzi a na ekonomické posilňovanie rómskych žien. Zároveň sa snažíme verejnosti ukázať, že predsudky voči rómskej komunite nemusia byť pravdivé alebo všeobecne platné.