Vytvorili sme jedinečnú štúdiu o postavení a empowermente rómskych žien

Unikátna štúdia UPre ženy: postavenie a empowerment žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách mapuje, čo, kto a najmä akým spôsobom pomáha rómskym ženám zlepšiť ich postavenie a životné podmienky. Výskumníci sa pritom zamerali tiež na empowerment, nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. Zjednodušene ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať.

Štúdia UPre ženy: postavenie a empowerment žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách opisuje životnú situáciu 68 rómskych žien (z Dobšinej, Veľkého Krtíša a Luníka IX v Košiciach) a zameriava sa na ich postavenie a empowerment, a tiež na to, čo im pomáha uplatniť sa na pracovnom trhu a aké prekážky stoja na ich ceste za prácou. Ojedinelo dáva hlas rómskym ženám z marginalizovaného prostredia. Tieto ženy pritom prežívajú etnickú, rodovú i geografickú marginalizáciu, ale tiež násilie, ktorému sú často vystavené. Práve zlepšenie „empowermentu“ im môže pomôcť prekonať takéto extrémne prekážky, nájsť si prácu, zlepšiť situáciu vo svojich rodinách a rozvíjať tak celé komunity.  

Čo je empowerment?

Empowerment je nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. S istou dávkou zjednodušenia ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať, no zároveň ide aj o snahu presvedčiť rómske ženy, že rybu si chytiť môžu, vedia a chcú. Vďaka tomuto procesu môžu posilniť svoje postavenie, pracovať na svojom rozvoji, prekonať pocity bezmocnosti a zúfalstva, ale aj objaviť a „vyhrabať“ niekde svoje skryté schopnosti.

„Nastúpila som ako žehliarka do podniku, kde sa vyrábali, teda šili teplákové súpravy, športové oblečenie. Po čase ma tá robota bavila, ale viac ma zaujímalo to šitie, keď som videla, ako tie ženy šijú. Tak sama od seba som sa naučila šiť a vzali ma za šičku. Zhruba 15 rokov mám odrobené okrem iných zamestnaní ako šička.“

Rómske ženy v sebe nesú obrovský potenciál na zlepšenie postavenia marginalizovanej rómskej komunity, no aj napriek tomu sa im venuje malá pozornosť pri nastavovaní stratégií a cieľov v rámci vnútorných politík. Aj preto sa Karpatská nadácia venuje práve zlepšeniu ich postavenia a empowermentu. Berie pritom ohľad na špecifické potreby marginalizovaných rómskych žien.

Štúdia je výborným nástrojom na nastavovanie ďalších aktivít a verejných politík zameraných na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. Karpatská nadácia na jej základe nastavila program UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít.

Na výskumnej štúdii pracovali Mgr. Gizela Brutovská, PhD.; doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.; doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.; doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD. Celú si ju môžete pozrieť/stiahnuť na stránke UPre ženy alebo nasledovnom odkaze.

Štúdia bola zrealizovaná Karpatskou nadáciou vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva, Bratislava a Britského veľvyslanectva v Bratislave.