Trampolína 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Trampolina

 

Máte niečo medzi 18 – 30 rokov, min. strednú školu s maturitou,
láka Vás IT sektor a nové skúsenosti?

Zapojte sa do projektu Trampolína!

V Trampolíne môžete zažiť toto.

Aktuálne realizujeme Trampolínu 2016.

Harmonorgam tréningu nájdete tu.

Všetky otázky a informácie adresujte na:

rastislav.sabatula@karpatskanadacia.sk, tel.: 0905 864 903

Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia
spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program

T

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.