Trampolína 2016

Projekt Trampolína je príležitosť odraziť sa smerom k novým pracovným a životným príležitostiam!