Trampolína odrazí mladých na trh práce

Prvý krok k prvému zamestnaniu

P1070027Ako napísať úspešný motivačný list a životopis? Čo je to Assessment Center? Akú štruktúru má profesionálne telefonovanie? Čím presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa na osobnom pohovore o svojich kvalitách? Kde získať prvú pracovnú skúsenosť?

Toto všetko a ešte viac sa naučia účastníci pokračujúceho projektu Karpatskej nadácie s názvom Trampolína 2016.

13.apríla 2016, Rastislav Sabatula

ČO JE TRAMPOLÍNA
Doteraz sa Trampolíny zúčastnilo 30 mladých ľudí. Boli to študenti a absolventi učilíšť, stredných odborných škôl aj vysokoškoláci. Motivovala ich snaha dôkladne sa pripraviť na doposiaľ nepoznaný trh práce, vyniknúť a získať vysnívané prvé zamestnanie. Aktivity projektu, ktorý okrem iných cieľov integroval národnostné menšiny, boli rozdelené na tri oblasti. Skupinový tréning doplnený osobnými konzultáciami, stredisko hodnotenia (angl. Assessment Centre – AC) a dobrovoľnícku činnosť.

TRÉNING
Na úvod všetci spoločne absolvovali 3-dňový intenzívny tréning, kde mali príležitosť formou hier a modelových simulácií rozvíjať svoje teoretické vedomosti aj praktické zručnosti. Tréning bol zameraný na napísanie víťazného motivačného listu a štruktúrovaného životopisu, využívanie reči tela v praxi, či zásady profesionálneho telefonovania. Témou bola aj precízna príprava na osobný pohovor – ako sa naň správne obliecť, aké otázky očakávať a ako ich diplomaticky ale pravdivo zodpovedať. Účastníci si taktiež vyskúšali tímovú spoluprácu, súperenie i priateľskú rivalitu, čo ich malo pripraviť na vzťahy v budúcom pracovnom kolektíve. Hovorilo sa tiež o vhodnom používaní sociálnych sietí, o falošnom pocite súkromia aj o ďalších nástrahách Internetu. Tento rok bude časť tréningu vedená v anglickom jazyku.

ASSESSMENT CENTER
Posilnení znalosťami z tréningu sa mladí mohli sebavedomejšie zúčastniť osobného pohovoru vedeného formou tzv. hodnotiaceho strediska. AC znamená náročnejší druh výberu pracovníkov. Okrem tradičného kola otázok a odpovedí boli skupine uchádzačov zadávané úlohy a následne ich komisia pozorovala a posudzovala najmä osobnostné črty. Výberová komisia je tradične zložená zo zástupcov personálnej agentúry Grafton Recruitment a spoločnosti T-Systems Slovakia. Práve firma T-Systems na týchto pohovoroch reálne hľadala ľudí do svojich radov v Košiciach.

DOBROVOĽNÍCTVO
Záverečnou aktivitou účastníkov projektu Trampolína bola dobrovoľnícka práca pri organizovaní kultúrnych podujatí OZ Cinefil v košickej Tabačke. Mali tu možnosť vyskúšať si svoju vlastnú tímovú rolu v pracovnej skupine, zažiť úspechy i sklamania z plnenia úloh aj spolupráce s kolegami. Mohli zakúsiť, že aj práca bez nároku na finančnú odmenu ich môže napĺňať, či posunúť v kariére, keďže získali pracovné zručnosti a spoznali nových ľudí. Pri hľadaní zamestnania je každý kontakt cenný. Viacerí účastníci si našli prácu už počas trvania projektu a ďalší krátko po jeho skončení.

PRÍLEŽITOSŤ
Prvá skúsenosť v prvom zamestnaní môže výrazne ovplyvniť životné smerovanie mladých ľudí. Pracovný neúspech alebo dlhodobá nezamestnanosť môžu negatívne poznačiť ďalšiu kariéru. Pre človeka je dôležité, aby si zamestnanie vyberal sám. Aby jeho práca nebola výsledkom rozhodnutia niekoho iného, úradu práce alebo zamestnávateľa. Je dôležité, aby nás pracovná náplň bavila, bola našim koníčkom, aby sme boli zodpovedajúco finančne ohodnotení, aj aby sme si rozumeli so šéfom a kolegami. Takéto vysoké ciele si každoročne dáva aj projekt Trampolína. Uľahčuje absolventom ich prvý krok k prvému zamestnaniu…

PRIHLÁSTE SA
Počas apríla 2016 nadácia organizuje nábor nových účastníkov pre projekt. Hľadáme do 20 ľudí vo veku medzi 18 a 30 rokov. Môžu to byť absolventi stredných a vysokých škôl, minimálne s maturitným vzdelaním. Podmienkou je aj znalosť anglického jazyka a pozitívny vzťah k informačným technológiám. Ak Vás projekt zaujal a spĺňate kritériá, prihláste sa nám, Pozvánku a prihlášku nájdete tu – https://karpatskanadacia.sk/2016/04/trampolina-2016/.

Možno tiež poznáte niekoho iného, kto by mohol mať záujem o účasť v projekte, Budeme radi, ak posuniete informáciu aj ďalším potenciálnym účastníkom.