Tu žijeme a pomáhame 2016

Spoločnosť LEAR a Karpatská nadácia podporili verejnoprospešné projekty

DSC_7238Tretí ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil 11 projektov z prešovského a košického regiónu sumou viac ako 14 000 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o

1.apríl 2015, Rastislav Sabatula

PROGRAM V ČÍSLACH

V realizácii týchto projektov sa dobrovoľnícky aktívne angažujú zamestnanci firmy LEAR. O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 17 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 23 500 EUR. Od svojho otvorenia v roku 2014 program podporil 35 projektov v celkovej sume vyše 42 000 EUR. Z tohto ročníka grantovej výzvy uvediem 3 zaujímavé projekty.

PREZENTÁCIE ROČNÍKA 2015

Podujatie začalo prezentáciou dvoch projektov podporených v totožnom programe v roku 2015.

Matúš Kaža z OZ Nový film prezentoval úspešný projekt „Filmová noc na hrade“. Minulý rok zrealizovali 5. ročník filmového festivalu menšinového žánru na hradnom kopci nad mestom Veľký Šariš pri Prešove, v areáli Šarišského hradu. Každý ročník má inú tému. Tento sa volal Umenie z ulice 2015.

Bola to veľká paráda. Premietalo sa celú noc až do svitania. Zrúcaniny dotvárali úplnú romantiku… Problém bol s elektrinou, ktorá na hrade nie je. Preto bolo úlohou dobrovoľníkov tiež dolievať benzín do niekoľkých elektrocentrál. Premietali sa tu zábery aj zo 16 milimetrového filmu. Priamo na hrade sa vyvolávali filmy v provizórnej tmavej komore ktorou bola stajňa pre kozy. Program festivalu dopĺňala módna prehliadka.

Erik Prestl zo Slovenského skautingu predstavil výsledky atraktívneho minuloročného projektu s vtipným ale výstižným názvom „Nautilus – za jednotky dole vodou“. Vybraní žiaci základných a stredných škôl z Prešova s najlepším prospechom dostali príležitosť splavovať Hornád na vodných člnoch. Cieľom organizátorov bolo ponúknuť deťom atraktívny a málo preferovaný šport.

Dospelí zaškolení inštruktori urobili s deťmi krátky nácvik na súši a potom už na vode, v kanoe a na raftoch, sa zabávali na začiatočníckej nešikovnosti žiakov. Tí sa však rýchlo osmelili a celý splav prebehol bez strát. Inštruktori prezradili, že zručnejšie boli dievčatá…

Združenie SAPIO uspelo s projektom „Deň tradícií v obci Miklušovce V.“. Cieľom projektu je podporiť povedomie obyvateľov a návštevníkov obce o tradíciách a zvyklostiach predkov obývajúcich obec a okolité dediny dnes tvoriace Mikroregión Čierna hora. Počas jednodňového podujatia sa predstavia ľudové spevácke a tanečné súbory z regiónu, ukážky tradičných remesiel, budú tu prebiehať tvorivé dielne pre deti a dospelých, súťaže o najlepší tradičný koláč a jedlo i predstavenie bábkového divadla.VYBRANÉ VÍŤAZNÉ PROJEKTY 2016

Prešovské OZ Barlička získalo grant na projekt „Margaréta Fest 2016“. Tento rok zorganizujú už 6. ročník festivalu umelcov so zdravotným postihnutím ako príležitosť prezentovať ich schopnosti a zručnosti. Pôjde o spev, tanec i divadlo. Cieľom je ukázať, že zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou úspechu a vôľa nepozná hranice. Získajú príležitosť zažiť úspech, zažiariť a byť ocenení za svoj výkon. Dostanú tak možnosť ukázať verejnosti, že dokážu veci, ktoré sa iným zdajú nemožné.

Nezisková organizácia Alfa Slovensko presvedčila projektom „Pevné manželstvo, šťastné deti“. Hádky medzi manželmi, agresivita, odcudzenie, veľká rozvodovosť a pod. majú deštrukčný vplyv nie len na samotných manželov, ale aj na ich deti. Preto plánujú uskutočniť osvedčené akcie, akými sú Manželské večery, Rodičovské kurzy a Letný rodinný tábor, ktoré pomáhajú rodinám v mnohých krajinách.

Ide o jedinečný projekt zameraný na posilnenie vzťahov v rodinách.

INŠPIRUJTE SA

Karpatská nadácia spravuje grantové programy viacerých významných firiem na východnom Slovensku. Ak máte aj vy zaujímavú myšlienku pre rozvoj regiónu a podporu kvality života ľudí okolo vás, neváhajte a zapojte sa do budúcich grantových výziev nadácie.