UPOZORNENIE! Prerušená dodávka elektrickej energie

Kancelária Karpatskej nadácie bude od pondelka 10. 11. do štvrtka 14. 11. zavretá.

Konzultácie k projektom, ktoré chcete predložiť v rámci otvorených grantových programov, Vám poskytneme výlučne elektronicky na e-mailových kontaktoch uvedených vo Výzvach. Kontaktovať nás môžete aj na adrese info@karpatskanadacia.sk a v prípade naliehavosti na 0907 027 833.

V uvedenom termíne bude prerušená dodávka elektrickej energie v celom objekte CASSOFIN, a. s. na Letnej 27 z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia a úpravy rozvodných skríň.