UPOZORNENIE! Prerušená dodávka elektrickej energie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kancelária Karpatskej nadácie bude od pondelka 10. 11. do štvrtka 14. 11. zavretá.

Konzultácie k projektom, ktoré chcete predložiť v rámci otvorených grantových programov, Vám poskytneme výlučne elektronicky na e-mailových kontaktoch uvedených vo Výzvach. Kontaktovať nás môžete aj na adrese info@karpatskanadacia.sk a v prípade naliehavosti na 0907 027 833.

V uvedenom termíne bude prerušená dodávka elektrickej energie v celom objekte CASSOFIN, a. s. na Letnej 27 z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia a úpravy rozvodných skríň.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.