V Magne pre región uspeli tieto projekty

Grantový program Magna pre región realizujeme v spolupráci so spoločnosťou Magna už niekoľko rokov. Chceme ním pomáhať komunitám a samosprávam, aby dokázali riešiť výzvy, ktorým čelia a aby spolupracovali s obyvateľmi a inými firmami či organizáciami. V ostatnom ročníku sme sa pri tom zamerali na zvyšovanie tolerancie v spoločnosti.

Rozhodli sme sa, že finančne podporíme stredné školy, mestá, obce i komunity v Košickom samosprávnom kraji, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti a rešpektu k nej. Zároveň sa zamerajú na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti.

Myslíme si, že každý z nás by mal mať rovnaké možnosti a príležitosti na vzdelávanie, prácu či život. Nikto z nás by nemal čeliť diskriminácii, nenávisti a šíreniu klamstiev na jeho osobu.

Aj preto sme si povedali, že podporíme projekty, ktoré búrajú pretrvávajúce mýty a predsudky v spoločnosti, pracujú priamo so zraniteľnými skupinami na posilnení ich začleňovania a obhajobe ich práv a zameriavajú sa na presadzovanie inkluzívnych prístupov v rôznych sférach a na zavádzanie rôznych politík a metodík na rôznych úrovniach. 

  1. Mestská časť Košice – Krásna – Inkluzívna hojdačka – Ihrisko Na hore
  2. Robinson, o. z. (Spišské Tomášovce) – Deň detí šitý na mieru
  3. Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z. (Michalovce) – „Šialený? No a!“
  4. Usmej sa na mňa, o. z. (Košice) – STRET(P)NUTIE
  5. BIIIF, o. z. (Košice) – Otvorená galéria
  6.  Prvá pomoc zážitkom, o. z. (Košice) – rescueBLIND – prvá pomoc pre nevidiacich