V piatok sme vás privítali na Pestrom mestečku neziskových organizácií 2013.

V piatok 7. júna 2013 sme v OC Atrium Optima otvorili Pestré mestečko neziskových organizácií 2013 s podnázvom Civic Expo.

Bol to už piaty ročník našej letnej verejnej a interaktívnej prezentácie neziskových organizácií. Tento rok malo na akcii zastúpenie nielen východné Slovensko, ale aj severovýchodné Maďarsko.

V tomto roku sme akciu organizovali v rámci projektu Využi šancu!. Na verejnej prezentácii v OC Atrium Optima sme vám predstavili najmä organizácie, ktoré sa zapojili do dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách.
Cieľom tejto aktivity bolo poskytnúť študentom bez pracovných skúseností príležitosť na získanie pracovných zručností, ktoré sú pre nich potrebné pre vstup na trh práce.

Pestré mestečko neziskových organizácií tento rok verejnosti predstavilo 16 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor. Podujatie prinieslo návštevníkom zaujímavé inšpirácie na zapojenie mladých dobrovoľníkov – študentov do verejne prospešných aktivít, nápady na aktívne trávenie voľného času, tvorivé dielne a aktivity pre deti aj dospelých.

Stánok Karpatskej nadácie prezentoval Karpatskú vandrovku, náš každoročný turistický darcovský pochod. Vandrovka sa bude konať 21. septembra a vítaní sú všetci dobrodruhovia so zmyslom pre podporu dobrej veci.

PMNO 2013 – Civic Expo a projekt Využi šancu! je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.