Vylepšovanie života zdravotne postihnutých s OZ Barlička

„Naša spolupráca s Karpatskou nadáciou už trvá roky. Začiatkom našej spolupráce s Karpatskou nadáciou bol Margarétafest, festival pre zdravotne znevýhodnených umelcov, ktorý organizujeme každé dva roky. S podporou Karpatskej nadácie tiež organizujeme letné tábory pre mladých ľudí s postihnutím a seniorov s Alzheimerovou chorobou, ktoré sa im v posledných rokoch stali vrcholom leta. Základnou myšlienkou je snaha priblížiť svet, nových ľudí a nové veci tým, ktorí sami nemôžu veľmi cestovať.

Okrem jednorazových aktivít vidíme potenciál tiež v komunitných aktivitách a rozhodli sme sa preto pre otvorenie Centra voľného času ako aj Komunitnej záhrady, v snahe zveľadiť spoločný priestor, posilniť vzťahy a vzájomne prepájať rôzne vekové skupiny, deti, mladých aj seniorov. Karpatská nadácia podporila tvorbu komunitnej záhrady záhradu okolo našej budovy, ale aj komunitné záhrady na Šidlovci a vo Veľkom Šariši. Mladí zo staršej Komunitnej záhrady Sídlisko III tak mali možnosť podeliť sa s doterajšími skúsenosťami a získať zároveň grify od starších skúsených záhradkárov na spoločných workshopoch. Záhrady sme nakoniec sprístupnili deťom a širokej verejnosti. Po tom, čo sa nám podarilo zveľadiť okolitú záhradu sme sa snažili otvoriť inkluzívne ihrisko otvorené pre všetky deti. Výnimočnosť sme videli v spojení bezbariérovej komunitnej záhrady, detí z ihriska a seniorov z blízkych blokov, ako aj domova seniorov. Veľmi oceňujeme, že Karpatská nadácia myslí na bezpečnosť detí a kvôli platným normám nám na práce umožnila na tvorbu hracích prvkoch pozvať odborníkov. Pri nízkych hracích prvkoch, ohradení a náučnom chodníku v objaviteľskej zóne sme zase zapojili dobrovoľníkov na komunitných workshopoch a brigádach.

Po 50 rokoch však záhrada potrebovala aj úpravy a opravy. Svojpomocnými prácami a nákupom materiálu sme obnovili miesta nebezpečné pre deti tak, aby sme im mohli sprístupniť celú záhradu. Obnovili sme tiež výukový priestor tak, aby sme v ňom mohli organizovať stretnutia a školenia s témou bezpečnosti pre deti, ich mamy a ďalších obyvateľov sídliska. Téme bezpečnosti sme sa okrem detského ihriska a záhrady venovali aj ďalej. Aj keď počet dopravných nehôd klesá, stále dochádza k stretnutiam detí a vozidiel s nešťastnými, často trvalými dôsledkami. Na potrebu osvojenia si základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa detí v premávke sme v spolupráci s Karpatskou nadáciou sprevádzkovali mobilné detské ihrisko, do ktorého sme ako dobrovoľných asistentov dopravnej východy zapojili mladých ľudí používajúcich invalidný vozík.“

V rokoch 2014, 2016, 2017 a 2018 sme OZ Barlička podporili celkovou sumou 14 170 EUR.