Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD 2020

Prinášame výsledky grantového programu MÁME RADI VÝCHOD pre rok 2020. Tento program realizujeme už 10 rokov vďaka darom od účastníkov a partnerov Karpatskej vandrovky.  Podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácií z košického a prešovského kraja. Do tohtoročnej výzvy sa prihlásilo 46 žiadateľov. Nakoniec sa tento rok zrealizuje päť projektov, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti. 

Zoznam podporených projektov v roku 2020:

1.
Organizácia: 
JIPOEDU
Projekt: Hipo-útočisko
Cieľ projektu: Postaviť čisté útočište pred počasím pre rodiny s deťmi, ktoré sa zúčastňujú na hipoterapiách počas celého roka. V lete pred páľavou v zime pred vetrom, dažďom a chladom. Nájdu tam detský kútik so stavebnicami a hrami pre malých i veľkých.
Výška podpory: 2 485 Eur

2.
Organizácia:
OZ RADOSŤ VRANOVSKÝCH DETÍ
Projekt: Ľadová nádej
Cieľ projektu: Umožniť deťom s rôznym zdravotným postihnutím pokračovať v pravidelných kurzoch základov korčuľovania pod vedením kvalifikovanej trénerky a získať tak základy korčuľovania i nové krasokorčuliarske zručnosti.
Výška podpory: 600 Eur

3.
Organizácia:
OZ Stará škola Kanaš
Projekt: Vráťme šport na hokejové ihrisko vo Veľkom Šariši
Cieľ projektu: Vrátiť šport na otvorenú hokejovú plochu v meste Veľký Šariš a tým zabezpečiť športové vyžitie a zdravý životný štýl nielen občanov mesta, žiakov školy, ale i širokej verejnosti. Zároveň skrášlime okolie plochy. Výsledkom projektu bude vybavené otvorené hokejové ihrisko s upraveným okolím plné športovcov.
Výška podpory: 2 149 Eur

4.
Organizácia:
Ťahanovská záhrada
Projekt: Slunce, seno, amfiteáter
Cieľ projektu: Vytvoriť zázemie a zlepšiť podmienky pre bezplatne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Zveľadiť priestor a podmienky záhrady a šíriť osvetu formou rôznych podujatí – prednášok, praktických seminárov, a osobných stretnutí.
Výška podpory: 1 650 Eur

5.
Organizácia:
Telovýchovná jednota Elán Rožňava
Projekt: Revitalizácia oddychovej zóny (prístrešku) na území Slovenského krasu
Cieľ projektu: Zrevitalizovať oddychovú zónu (prístrešok) v Slovenskom krase. Okrem opraveného prístrešku, ktorý ochráni turistov pred nepriaznivým počasím, si budú môcť návštevníci Horného Gemera oddýchnuť na lavičkách a možnosť nájsť informácie na informačnej tabuli. Zároveň bude odpad koncentrovaný vo vreciach v stojanoch na odpadky, ktoré budú súčasťou projektu a budú prínosom pri zlepšovaní životného prostredia.
Výška podpory: 2 550 Eur

Za všetky zaslané projekty ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.