Výsledky grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Prinášame výsledky grantového programu MÁME RADI VÝCHOD pre rok 2020. Tento program realizujeme už 10 rokov vďaka darom od účastníkov a partnerov Karpatskej vandrovky.  Podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácií z košického a prešovského kraja. Do tohtoročnej výzvy sa prihlásilo 46 žiadateľov. Nakoniec sa tento rok zrealizuje päť projektov, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času alebo k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti. 

Zoznam podporených projektov v roku 2020:

1.
Organizácia: 
JIPOEDU
Projekt: Hipo-útočisko
Cieľ projektu: Postaviť čisté útočište pred počasím pre rodiny s deťmi, ktoré sa zúčastňujú na hipoterapiách počas celého roka. V lete pred páľavou v zime pred vetrom, dažďom a chladom. Nájdu tam detský kútik so stavebnicami a hrami pre malých i veľkých.
Výška podpory: 2 485 Eur

2.
Organizácia:
OZ RADOSŤ VRANOVSKÝCH DETÍ
Projekt: Ľadová nádej
Cieľ projektu: Umožniť deťom s rôznym zdravotným postihnutím pokračovať v pravidelných kurzoch základov korčuľovania pod vedením kvalifikovanej trénerky a získať tak základy korčuľovania i nové krasokorčuliarske zručnosti.
Výška podpory: 600 Eur

3.
Organizácia:
OZ Stará škola Kanaš
Projekt: Vráťme šport na hokejové ihrisko vo Veľkom Šariši
Cieľ projektu: Vrátiť šport na otvorenú hokejovú plochu v meste Veľký Šariš a tým zabezpečiť športové vyžitie a zdravý životný štýl nielen občanov mesta, žiakov školy, ale i širokej verejnosti. Zároveň skrášlime okolie plochy. Výsledkom projektu bude vybavené otvorené hokejové ihrisko s upraveným okolím plné športovcov.
Výška podpory: 2 149 Eur

4.
Organizácia:
Ťahanovská záhrada
Projekt: Slunce, seno, amfiteáter
Cieľ projektu: Vytvoriť zázemie a zlepšiť podmienky pre bezplatne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Zveľadiť priestor a podmienky záhrady a šíriť osvetu formou rôznych podujatí – prednášok, praktických seminárov, a osobných stretnutí.
Výška podpory: 1 650 Eur

5.
Organizácia:
Telovýchovná jednota Elán Rožňava
Projekt: Revitalizácia oddychovej zóny (prístrešku) na území Slovenského krasu
Cieľ projektu: Zrevitalizovať oddychovú zónu (prístrešok) v Slovenskom krase. Okrem opraveného prístrešku, ktorý ochráni turistov pred nepriaznivým počasím, si budú môcť návštevníci Horného Gemera oddýchnuť na lavičkách a možnosť nájsť informácie na informačnej tabuli. Zároveň bude odpad koncentrovaný vo vreciach v stojanoch na odpadky, ktoré budú súčasťou projektu a budú prínosom pri zlepšovaní životného prostredia.
Výška podpory: 2 550 Eur

Za všetky zaslané projekty ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.