Komunikácia v konflikte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Správna komunikácia je pre dobré vzťahy dôležitá. O to viac je podstatné dobre komunikovať v čase konfliktu. Konflikty sú prítomné v každej spoločnosti, v komunitách trvalé poznačených generačnou chudobou to môže byť v čase konfliktov ešte ťažšie.

Karpatská nadácia preto v dňoch 25.-26.6.2020 zorganizovala v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“ programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov, dvojdňový seminár na tému „Komunikácia v konflikte“ práve pre zástupcov organizácií a škôl, ktorí pracujú s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít. Lektormi boli zástupcovia PDCS o.z., ktorí sa dlhodobo venujú konfliktom práve v takýchto znevýhodnených komunitách.

Dvojdenný seminár naplnil očakávania účastníkov, keďže okrem teórie mohli účastníci skúmať riešenie konfliktov na reálnych situáciách ako aj vyskúšať si niektoré techniky  riešenia konfliktov priamo na seminári. Karpatská nadácia bude v podobných užitočných vzdelávacích aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. 

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.