Komunikácia v konflikte

Správna komunikácia je pre dobré vzťahy dôležitá. O to viac je podstatné dobre komunikovať v čase konfliktu. Konflikty sú prítomné v každej spoločnosti, v komunitách trvalé poznačených generačnou chudobou to môže byť v čase konfliktov ešte ťažšie.

Karpatská nadácia preto v dňoch 25.-26.6.2020 zorganizovala v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“ programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov, dvojdňový seminár na tému „Komunikácia v konflikte“ práve pre zástupcov organizácií a škôl, ktorí pracujú s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít. Lektormi boli zástupcovia PDCS o.z., ktorí sa dlhodobo venujú konfliktom práve v takýchto znevýhodnených komunitách.

Dvojdenný seminár naplnil očakávania účastníkov, keďže okrem teórie mohli účastníci skúmať riešenie konfliktov na reálnych situáciách ako aj vyskúšať si niektoré techniky  riešenia konfliktov priamo na seminári. Karpatská nadácia bude v podobných užitočných vzdelávacích aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. 

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu