Výsledky výzvy MAGNA PRE REGIÓN

Starať sa o seba nie je sebecké,
ale zodpovedné.

Prinášame výsledky grantového programu MAGNA PRE REGIÓN pre rok 2020. Tento program realizujeme dlhodobo vďaka spoločnosti Magna PT s.r.o. a podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácie a miestnych samospráv z košického kraja. Do projektov sú zapojení aj zamestnanci tejto spoločnosti, ktorým zaleží na svojom okolí. Do tohtoročnej výzvy sa prihlásilo 20 žiadateľov. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Magna vo výške 10 000 eur sa tento rok zrealizuje päť zmysluplných projektov zameraných na bezpečnosť jednotlivca šport a zdravý životný štýl.

Zoznam podporených projektov v roku 2020:

1.
Organizácia: Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice
Názov projektu: Centrum vodných športov Jazero
Popis projektu: Projekt ma za cieľ založiť voľnočasové centrum vodných športov pre deti, mládež, rodiny a seniorov a širokú verejnosť. V blízkosti vodnej plochy sa nám podarilo získať vhodné zázemie pre lodenicu. V rámci projektu sa zrealizuje nákup kajakov, sit-on-top kajakov, paddleboardov a vybavenia (pádla, vesty, prilby) a budú sa organizovať pravidelné tréningy pre deti a mládež, účastníci si vyskúšajú kajaky, kanoe, paddleboardy, plachetnice či windsurfy pod dohľadom.
Výška podpory: 3000 Eur

2.
Organizácia: Ťahanovská záhrada
Názov projektu: Ťahanovská záhrada
Popis projektu: Skvalitniť priestory komunitnej záhrady a rozšíriť rozvíjajúcu sa komunitu rodín i jednotlivcov. V úzkej spolupráci s desiatkami rodín, ktoré záhradu navštevujú, chcú udržiavať voľne dostupnú komunitnú eko-záhradu. Aby komunita rástla a jej členovia sa naďalej aktívne zapájali do jej rozvoja, vybuduje sa drevený amfiteáter pre deti. Vytvoriť pódium a lavičky pre divákov čím otvoríme prístup širšej komunite pre organizovanie besiedok, tanečných a športových predstavení a iných aktivít. Vďaka amfiteátru získajú deti úžasný priestor kde sa môžu realizovať a oddychovať na čerstvom vzduchu.
Výška podpory: 3000 Eur

3.
Organizácia: MČ Košice-Sídlisko KVP
Názov projektu: Petanque ihrisko v Drocárovom parku
Popis projektu: Svojpomocná výstavba petanque ihriska pre aktívny oddych obyvateľov v seniorskom veku. Výsledkom projektu má byť funkčné a dôstojné miesto pre aktívny oddych najmä seniorskej časti populácie sídliska, ale nie len tej. Do výstavby ihriska plánujeme zapojiť 25-35 dobrovoľníkov z radov miestnych občanov a poslancov. Do Denného centra dochádza pravidelne dvakrát týždenne približne 150 aktívnych seniorov, ktorí by mali byť pravidelnými užívateľmi ihriska. Plánujeme zorganizovať oficiálny otvárací turnaj, ale medzi návštevníkmi Denného centra je záujem o neformálnu ligovú súťaž. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na aktívny oddych väčšej skupine seniorov.
Výška podpory: 845 Eur
 
4.
Organizácia: Vitalcity
Názov projektu: Horský beh Smolník 2020
Popis projektu: Šiesty ročník projektu Horský Beh Smolník (HBS) je turisticko – bežeckým podujatím určeným pre jednotlivcov aj celé rodiny s dôrazom na objavovanie prírodných krás Volovských vrchov a obce Smolník. Vytvoriť športovo – turistické aktivity, v prírodnom prostredí centrálnej časti Volovských vrchov Slovenského rudohoria. Mediálne poukázať na nevyužitý potenciál prírodného prostredia Volovských vrchov a aktivizovanie miestnej komunity a umelcov.
Výška podpory: 1006 Eur
 
5.
Organizácia: Obec Jaklovce
Názov projektu: Jaklovskí nebojkovia
Popis projektu: Jaklovskí nebojkovia to je komunita tvorená vyše 19-timi prváčikmi základnej školy a 45 predškolákmi v materskej škole a ich rodičmi ako aj starými rodičmi.Náš projekt „Jaklovskí nebojkovia“ je zameraný realizáciu súboru niekoľkých na seba nadväzujúcich vzdelávacích aktivít, do ktorých sú zapojené rôzne komunity pôsobiace v obci ako aj profesionálni lektori z rôznych záchranných zborov. Jeho cieľom je preventívne pôsobiť na ochranu a bezpečnosť detí v predškolskom veku a mladšom školskom veku, podporiť ich k športu (hasičský šport), rozvíjať ich vzťah k zvieratám (psom), ako aj k ochrane životného prostredia (prevencia pred požiarmi).
Výška podpory: 2149 Eur
 
Za všetky zaslané projekty ďakujeme a vybraným organizáciám gratulujeme!

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou viac ako 100.000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.

Partnerom programu je spoločnosť MAGNA