Výsledky výzvy TU ŽIJEME A POMÁHAME

Prinášame výsledky grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME pre rok 2020. Tento program realizujeme dlhodobo vďaka spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. a podporujeme ním projekty aktívnych neziskových organizácie z Košického a Prešovského kraja. Do projektov sú zapojení aj zamestnanci tejto spoločnosti, ktorým zaleží na svojom okolí.  Vďaka finančnej podpore Lear Corporation Seating Slovakia vo výške 9 400 eur sa aj tento rok zrealizuje päť zmysluplných projektov zameraných na zlepšenie životného prostredia v mestách a obciach na východnom Slovensku.

Jednou z najväčších prírodných dominant východného Slovneska je vodná nádrž Ružín, ktorá bude tento rok o čosi čistejšia. Vďaka grantu sa Kamikse klub kanoistiky Akademik TU Košice zamerajú sa na ochranu životného prostredia (čistenie časti hladiny a brehov Ružína od odpadu), environmentálnu výchovu (prostredníctvom aktivít zvýšiť povedomie a prístup k nakladaním s odpadmi a životnému prostrediu) a na propagáciu zdravého životného štýlu, športu a trávenia voľného času v prírode.

Občianske združenie Marana Tha vybuduje časť komunitného ekoparku na Sídlisku Šváby, ktoré je známe ja pod názvom „Betónová džungľa“ vzhľadom na to, že je tam málo zelene a veľa bytoviek. V rámci ekoparku vysadia rôzne stromčeky, osadenia koše na separáciu odpadu, náučné tabuľe a lavičky. Všetko bude slúžiť na vzdelávaciu a osvetovú činnosť a taktiež na zlepšenie mikroklímy areálu a tým aj na zlepšenie životného prostredia.

Ďalším podporeným je neziskovavá organizácia WYFALU – Nová dedina vybuduje oddychovú zónu pre cyklistov v obci Pečovská Nová Ves. Osadia informačnú tabulu turistickej mapy čergovských lesov, oddychovú lavičku, stôl a stojany pre 3-5 bicykle. Na priľahlej ploche vysadia smaragdové tuje a okrasnú lipu.

Podporu získal aj projekt “EKO-logicky v Domčekove” od občianskeho združenia KreDo v Ľuboticiach. Ich cieľom zvýšiť povedomie širokej verejnosti všetkých vekových kategórií o ekologických prístupoch v bežnom živote a v domácnostiach. V rámci EKO seminárov sa jednotlivci budú mať možnosť vzdelávať v ekologických témach a získavať praktické zručnosti ako upcyklovať, kompostovať, či vytvoriť si permakultúrnu záhradu.

Posledným podporeným je občianske združenie Montessori cesta na sídlisku Sekčov v Prešove. Vrátia život do priestoru pred škôlkou, ktoré bolo zasiahnuté výstabou blízkeho parkoviska – obnovenie životných cyklov drobného hmyzu chcú dosiahnuť osadením 1 hotela pre hmyz a namontovaním 2 vtáčich búdok pre vtáky. Zároveň vysadia úžitkové a ozdobné rastliny a kvety. Zmyslový chodník, domček s pieskoviskom a zavlažovacie potrubia, lupy a iné drobné pozorovacie predmety, budú slúžiť pre rozvoj detského vnímania a pozorovania života.

Zoznam podporených projektov:
• Kamikse klub kanoistiky Akademik TU Košice – Čistý Ružín / tu žijeme – 2 500 EUR
• Marana Tha – Komunitný ekopark – 2 400 EUR
• Montessori cesta o.z. – Sedenie pri plote – 2 000 EUR 
• WYFALU – Nová dedina o.z. – Oddychová zóna pre cykloturistov – 1 154 EUR 
• KreDo – EKO-logicky v Domčekove – 1 364 EUR 

 

Karpatská nadácia vyhlasuje každý rok viac ako 4 grantové výzvy s celkovou sumou presahujúcou 100 000 Eur. Ak chcete byť informovaný o našich výzvach, prihláste sa na odber našich noviniek.