Výsledky výzvy Spoločne pre región

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Prinášame výsledky grantového programu Spoločne pre región pre rok 2020. Tento program realizujeme dlhodobo vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice a podporujeme ním aktívne neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja. Vďaka finančnej podpore U. S. Steel Košice vo výške 13 000 eur sa aj tento rok zrealizuje šesť zmysluplných projektov najmä v prospech detí a mladých ľudí na východe Slovenska. 

„Napriek zložitej dobe, ktorú kvôli pandémii COVID-19 zažívame, nepoľavujeme v snahe pomáhať komunitám v našom okolí. Práve teraz je dôležité prejaviť spolupatričnosť a ukázať, že silní pomáhajú slabším, aktívni sa starajú o znevýhodnených. Partnerstvá, ktoré obstoja v ťažkých časoch, sú hodnotnejšie a udržateľnejšie“, hovorí James Bruno, prezident U. S. Steel Košice. „Obzvlášť si cením, že do každého z projektov sú aktívne zapojení zamestnanci našej firmy.“ 

Jedným z nich je aj „oceliar“ Rastislav Šelepský, líder OZ Priatelia trstenskej prírody, ktoré roky zveľaďuje životné prostredie a zapája do aktivít mládež i obyvateľov obce. Vďaka grantu tento rok vybudujú dažďovú záhradu pri ZŠ, budú prednášať o význame vody v krajine a jej hospodárnom využívaní. OZ Usmej sa na mňa zorganizuje viacero tvorivých dielní pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ktoré, okrem iného, budú maľovať ponožky pre ľudí v núdzi. Cieľom projektu Jaklovský dopraváčik je urobiť dopravnú výchovu pre deti v obecnej MŠ a ZŠ zaujímavou, interaktívnou a praktickou. Vďaka podpore z programu budú môcť dobrovoľníci zo združenia Enjoy the ride zlepšiť podmienky na tréning i súťaženie zhotovením novej freestylovej prekážky v cyklistickom areáli na sídlisku KVP v Košiciach, ktorý postupne budujú na mieste bývalej stavebnej skládky. V obci Hrašovík sa spojí komunita pri revitalizácii ihriska v snahe zlepšiť podmienky pre bezpečné športovanie, hry a oddych obyvateľov i návštevníkov. Zaujímavé plány majú aj v obci Obišovce, kde s pomocou štyridsiatich dobrovoľníkov z košickej oceliarne nadviažu na projekty spojené s obnovou hradu a zatraktívnia miesto opravením cesty a vysadením slivkovej aleje. 

Na adresu skvelej spolupráce s U.S. Steel Košice, vďaka ktorej sme za 13 rokov podporili 113 organizácií sumou 281 400 EUR, sa vyjadrila aj naša riaditeľka Laura Dittel: „S U. S. Steel Košice dlhodobo spolupracujeme na budovaní lepšieho života pre ľudí na východnom Slovensku. Túto spoluprácu považujeme za kľúčovú pri vytváraní zdravých komunít, ktoré sú veľmi dôležité pre dobre fungujúcu spoločnosť. V tomto období je veľmi dôležité, aby ľudia mysleli pozitívne, pomáhali si a pripravovali sa na spoločné aktivity. Sme preto veľmi radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých iniciatív, v ktorých dobrovoľnícky pomáhajú aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ 

Zoznam podporených organizácií a projektov: 

• Obec Hrašovík: Miesto športu, hier a oddychu – 2 500 EUR
• Obec Jaklovce: Jaklovský dopraváčik – 2 497 EUR
• Obec Obišovce: Ku hradu slivkovou alejou – 2 500 EUR 
• OZ Enjoy the ride: Fun box for training skills – 2 500 EUR 
• OZ Priatelia trstenskej prírody: Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť – 1 810 EUR 
• OZ Usmej sa na mňa: Niečo menej, niečo viac – 1 193 EUR

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.