Konala sa konferencia Občianski aktéri v konfliktoch.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Konferencia Občianski aktéri v konfliktoch s podtitulom „Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty, utečenci, extrémizmus…“ sa konala 24. a 25. septembra 2015 v hoteli Sorea v Bratislave.

Program ponúkol netradičné spojenie prezentácií, interaktívnych workshopov, inšpiratívnych domácich aj zahraničných hostí. Cieľom konferencie bolo ukázať, ako sa dajú konštruktívne otvárať a viesť spoločenské diskusie na aktuálne citlivé témy, ako je napríklad príliv imigrantov a utečencov do Európy, nárast konšpiratívneho a extrémistického myslenia na Slovensku, s možnosťou pretaviť takéto hľadanie odpovedí do podoby verejných politík.

Konferenciu organizovali PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia. Karpatská nadácia bola partnerom konferencie.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.