Konala sa konferencia Občianski aktéri v konfliktoch.

Konferencia Občianski aktéri v konfliktoch s podtitulom “Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty, utečenci, extrémizmus…” sa konala 24. a 25. septembra 2015 v hoteli Sorea v Bratislave.

Program ponúkol netradičné spojenie prezentácií, interaktívnych workshopov, inšpiratívnych domácich aj zahraničných hostí. Cieľom konferencie bolo ukázať, ako sa dajú konštruktívne otvárať a viesť spoločenské diskusie na aktuálne citlivé témy, ako je napríklad príliv imigrantov a utečencov do Európy, nárast konšpiratívneho a extrémistického myslenia na Slovensku, s možnosťou pretaviť takéto hľadanie odpovedí do podoby verejných politík.

Konferenciu organizovali PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia. Karpatská nadácia bola partnerom konferencie.