Výzva na jazykové štipendium Karpatskej nadácie otvorená!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.

Program poskytne finančnú podporu na štúdium anglického jazyka v roku 2020 niektorou z existujúcich foriem.

Program poskytne finančnú podporu do výšky 550 EUR pre jedného uchádzača/uchádzačku, podľa požiadavky žiadateľa/ky v závislosti od formy a charakteru kurzu/študijného pobytu.

Karpatská nadácia v rámci tejto výzvy prerozdelí celkovo 1.100 EUR

Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský – umelec, pedagóg, predavač a jeden z prvých štipendistov Karpatskej nadácie..

Cieľom programu je zvýšiť potenciál, uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študentiek a mladých ľudí z východného Slovenska na trhu práce.

Kto môže štipendium získať?

Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020:

  • Trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja,
  • Vek do 30 rokov.

Na čo môže byť štipendium použité?

  • Jazykový kurz na štátnej/súkromnej jazykovej škole
  • Jazykový kurz u súkromného lektora/lektorky
  • On-line jazykový kurz
  • Jazykový pobyt v zahraničí

Ako štipendium získať?

Vyplňte žiadosť na www.granty.karpatskanadacia.sk, a priložte krátky motivačný list.

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná spolu s prílohami najneskôr do 15. januára 2020

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete tu: Jazykové štipendium Karpatskej nadácie 2020

Bližšie informácie a pomoc Vám zároveň rád poskytne:
Tomáš Török
e-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 .

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.