Výzva na jazykové štipendium Karpatskej nadácie otvorená!

Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.

Program poskytne finančnú podporu na štúdium anglického jazyka v roku 2020 niektorou z existujúcich foriem.

Program poskytne finančnú podporu do výšky 550 EUR pre jedného uchádzača/uchádzačku, podľa požiadavky žiadateľa/ky v závislosti od formy a charakteru kurzu/študijného pobytu.

Karpatská nadácia v rámci tejto výzvy prerozdelí celkovo 1.100 EUR

Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský – umelec, pedagóg, predavač a jeden z prvých štipendistov Karpatskej nadácie..

Cieľom programu je zvýšiť potenciál, uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študentiek a mladých ľudí z východného Slovenska na trhu práce.

Kto môže štipendium získať?

Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020:

  • Trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja,
  • Vek do 30 rokov.

Na čo môže byť štipendium použité?

  • Jazykový kurz na štátnej/súkromnej jazykovej škole
  • Jazykový kurz u súkromného lektora/lektorky
  • On-line jazykový kurz
  • Jazykový pobyt v zahraničí

Ako štipendium získať?

Vyplňte žiadosť na www.granty.karpatskanadacia.sk, a priložte krátky motivačný list.

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná spolu s prílohami najneskôr do 15. januára 2020

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete tu: Jazykové štipendium Karpatskej nadácie 2020

Bližšie informácie a pomoc Vám zároveň rád poskytne:
Tomáš Török
e-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 .