Informačné semináre k 2. výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti pozývajú na informačné semináre k otvorenej 2. výzve v programe Active Citizens Fund – Slovakia. Semináre sa budú konať v priebehu novembra v troch mestách na Slovensku.

6. novembra 2019 – Bratislava
Open Gallery na Baštovej ulici v Bratislave o 10:00
Registrovať sa

7. novembra 2019 – Košice
areál FF UPJŠ, Moyzesova 9 v Košiciach, budova Platón, miestnosť AP1P2 o 14:00
Registrovať sa

19. novembra 2019 – Zvolen
v Informačno-vedeckom centre Technickej univerzity vo Zvolene o 10:30
Registrovať sa

Tešíme sa na spoločné strenutie.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.