Zora Pajtášová

Zora Pajtášová

Zora má pracovné skúsenosti z medzinárodného korporátneho prostredia, kde pracovala ako externá a interná audítorka a senior konzultantka.

V práci sa venovala finančným a procesným auditom. Identifikovala rizikové oblasti a kontrolné aktivity, hodnotila efektívnosť systému vnútorných kontrol, posudzovala súlad procesov s legislatívou a internými predpismi. Kontrolovala rozpočty, relevantnú dokumentáciu, pripravovala odporúčania a participovala na reportingu a písaní auditnej správy.

Rovnako má skúsenosti s prípravou finančných analýz pre obce. Pôsobila tiež ako odborná asistentka na vysokej škole.

Zora má rada kreatívne aktivity, turistiku a prechádzky v spoločnosti ako aj osamote. Je mamou troch úžasných bytostí, ktoré sú každodenným nesmiernym obohatením, inšpiráciou a jej najlepšími učiteľmi.