2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko!

Dnes otvárame 2 tohtoročné výzvy na podávanie projektov, ktoré budú podporené z Nadačného fondu Getrag.

Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov
s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. V rámci výzvy 2017 programu Getrag pre ľudí bude na túto prioritu prerozdelených 15 000 EUR.

vyzva_getrag-pre-ludi_2017

Formulár žiadosti a prílohy nájdete tu.

Program Getrag pre región je otvorený projektovým zámerom neziskových organizácií v oblastiach akými sú: bezpečnosť, mobilita, environmentálne vzdelávanie, deti a mládež. Cieľom je podporiť inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a zároveň inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených 21 600 EUR.

vyzva_getrag-pre-region_2017

Formulár žiadosti a prílohy nájdete tu.

Uzávierka prijímania žiadostí je 13. januára 2017.

V prípade otázok prosím kontaktujte manažéra grantových programov Tomáša Töröka:

+ 421(55)6221152

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

magna_getrag_2