Ročná správa 2014

Karpatská nadácia vydala publikáciu o svojich hlavných aktivitách v roku 2014.