Ročná správa 2014

Karpatská nadácia vydala stručnú a farebnú správu o svojich hlavných aktivitách v roku 2014.

Správa vám ponúka nielen základné informácie o tom, prečo a ako sa angažujeme v miestnom a cezhraničnom komunitnom, spoločenskom a ekonomickom rozvoji, ale kto nám pri tom pomáha, ako sa nám to darí a aké máme zámery do budúcnosti. Sprievodom pre informácie sú aj krásne fotografické zábery z projektov, ktoré nadácia finančne podporila v rámci grantových programov, a z jej vlastných aktivít.

Správa prezentuje len zlomok toho, čo Karpatská nadácia robí, aby sa na východe Slovenska žilo lepšie.

Ďakujeme vám, že nás v našej práci podporujete!