Otvorili sme 6. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Do 11. apríla 2016 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady.