Otvorili sme 6. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Do 11. apríla 2016 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady.

Výzva 2016 grantového programu Fondu Karpatskej vandrovky financovaná z výnosu Karpatskej vandrovky 2015 bola otvorená v pondelok 15. februára 2016.
Výzva prerozdelí 8 000 EUR.

Cieľom 6. výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré prispejú v našom regióne k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 1 500 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Všetky informácie nájdete na web stránkach Karpatskej vandrovky a vo Výzve.

O grant požiadajte elektronicky na linku
http://karpatska.nesskdc.sk/

V prípade otázok a konzultácií kontaktujte tomas.torok@karpatskanadacia.sk.


Od svojho založenia v roku 2010 sa na podporu verejne prospešných projektov na východe Slovenska vyzbierali dary do Fondu Karpatskej vandrovky v hodnote 23 290 EUR.

Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

 

 

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.