Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník!

13 500 eur čaká na originálne verejnoprospešné a komunitné projekty neziskových organizácií a obcí z prešovského a košického kraja.

Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník! Read More »