Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI pre základné školy na východnom Slovensku

Program finančne podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.
Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI pre základné školy na východnom Slovensku Read More »