Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI pre základné školy na východnom Slovensku

Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto otvárame nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI a spúšťame prvú výzvu.

Veríme, že základné školy v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť.

Zároveň plánujeme spustiť program zameraný priamo na učiteľov a učiteľky – UČITEĽ BUDÚCNOSTI. Viac informácii o tomto programe, ako aj o možnostiach získania financií cez plánovanú grantovú výzvu sa dozviete na podujatí Škola budúcnosti, ktoré sa uskutoční 1.10.2019 o 15:00 v priestoroch Experience Lab, Cassovar Business Center, Žriedlova 13, Košice (pozvánka tu). Keďže je počet miest obmedzený, na podujatie je potrebné sa registrovať tu.

 

Program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Čo program podporuje?

Program podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.
Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Ciele výzvy programu ŠKOLA BUDÚCNOSTI:

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Podporené školy/mimovládne organizácie okrem finančnej podpory na implementáciu projektu získajú:

  • dobrovoľnícku podporu a pomoc – pomoc poskytnutá zo strany zamestnancov firmy v najrôznejších oblastiach súvisiacich s prípravou samotných projektov, ich implementáciou, zlepšovaním či rozširovaním a multiplikáciou.
  • technickú asistenciu a networking – priebežná pomoc nadácie subjektom implementujúcim granty, podpora pri aktivitách najmä formou konzultácií s nadáciou a priestor pre výmenu skúseností a dobrej praxe.

Kto môže o grant požiadať?

Základné školy a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Maximálna výška grantu na projekt je 3000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 25000 EUR

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. februára – 15. októbra 2020.

Výzva je otvorená od 16. septembra do 22. novembra 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v piatok 22. novembra 2019.

Viac informácii o výzve nájdete tu =>

Podať žiadosť

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 18. novembra 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.