september 2019

september

september 2019

Grantový program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI podporí učiteľov na východnom Slovensku

Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.

Grantový program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI podporí učiteľov na východnom Slovensku Read More »

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI pre základné školy na východnom Slovensku

Program finančne podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.
Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia otvára nový grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI pre základné školy na východnom Slovensku Read More »