Grantový program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI podporí učiteľov na východnom Slovensku

Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.