Grantový program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI podporí učiteľov na východnom Slovensku

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne sa dohodli na spoločnom cieli – podpore vzdelávania na základných školách. Zároveň si uvedomujeme výhody grantovej podpory priamo učiteľov, a nie škôl ako inštitúcií. Preto popri programe ŠKOLA BUDÚCNOSTI, otvárame aj grantový program UČITEĽ/KA BÚDUCNOSTI a spúšťame prvú výzvu, v rámci ktorej podporíme priamo učiteľov a učiteľky.

Veríme, že na základných školách je mnoho kompetentných, inovatívnych a motivovaných učiteľov, ktorí takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, prinesú na svoje školy tak potrebnú a neodkladnú zmenu.

Program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

Čo program podporuje?

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.

Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.

Ciele výzvy programu ŠKOLA BUDÚCNOSTI:

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Učitelia môžu získať:

  • Osobný grant – finančnú podporu, ktorú je možné využiť na čokoľvek, čo výuku a prácu učiteľa obohatí, zapojí netradičné a nové elementy do výuky a urobí vyučovanie zaujímavejším, zábavnejším a pútavým.
  • Odbornú podporu a poradenstvo – mentoring poskytnutý učiteľovi zo strany senior zamestnancov firmy, ktorý učiteľov usmerní a poskytne im iný pohľad (zvonku) na jeho aktivity a kontakt s realitou prostredia, na ktoré deti škola pripravuje.
  • Networking – priestor pre zdieľanie skúseností a prístupov jednotlivých zapojených učiteľov a mentorov a platforma pre peer-to-peer learning (učenie sa jeden od druhého).

Kto môže o grant požiadať?

Učiteľia základných škôl na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.

Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 7 000 EUR

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 1. februára – 31. augusta 2020.

Výzva je otvorená od 30. septembra do 11. novembra 2019. Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 11. novembra 2019.

Viac informácii o výzve nájdete tu =>

Podať žiadosť

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 18. novembra 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.