Karpatská nadácia vytvorila krízový fond na podporu vzdelávania

Karpatská nadácia otvára novú grantovú výzvu “Škola napriek korone”, ktorá z novozriadeného Krízového fondu nadácie podporí nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu.

Karpatská nadácia vytvorila krízový fond na podporu vzdelávania Read More »