Karpatská nadácia vytvorila krízový fond na podporu vzdelávania

Karpatská nadácia zároveň otvára novú grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá z novozriadeného Krízového fondu nadácie podporí nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z východného Slovenska, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu.

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania. Krízový fond je otvorený do vyčerpania finančných prostriedkov. Zjednodušené žiadosti sa budú hodnotiť na týždennej báze. Žiadosti do prvého kola je možné podať do 23. apríla do 23:59 hod.

ŽiadateliaKošického a Prešovského samosprávneho kraja môžu získať podporu na vzdelávacie aktivity až do výšky 500 Eur. Výzva bude otvorená až do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov. Uzávierka každého ďalšieho kola bude ku koncu štvrtka v tom ktorom týždni. Všetky informácie o Výzve nájdete na https://karpatskanadacia.sk/skolanapriekkorone/

Krízový fond Karpatskej nadácie s úvodným rozpočtom 5 000 Eur je otvorený akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom všetkých darcov (individuálnym aj firemným), ktorí chcú pomôcť a vrátiť deťom z vylúčených komunít šancu v živote uspieť. Bez kontinuity vzdelávania sa ich vylúčenie prehlbuje a šance znižujú. 

Ďakujeme.