Hľadáme nového člena/členku tímu!
Manažér/ka Programu rozvoja rómskych komunít

Staň sa súčasťou tímu Karpatskej nadácie a podieľaj sa spolu s nami na premene východného Slovenska na lepšie miesto pre život.
Hľadáme človeka, ktorému zveríme manažment programu v oblasti rozvoja marginalizovaných rómskych komunít.