28 februára, 2023

28. februára 2023

Nevadí, že nevedia nakresliť chrbticu, ale vedia nakresliť motýľa. A to je inklúzia…

Keď sme boli na návšteve vo Wellingtone, kde pracujú a žijú aj slovenské rodiny, videli sme, ako v jednej špičkovej triede na výtvarnej výchove kreslili britské deti detailnú chrbticu a rómske deti zo Sabinova jednoduchého motýľa. A riaditeľ tej školy povedal, že je to úplne v poriadku, že žiaci jednej triedy v rovnakom veku kreslia odlišné veci. Pretože majú odlišné zručnosti.

Nevadí, že nevedia nakresliť chrbticu, ale vedia nakresliť motýľa. A to je inklúzia… Read More »