2023

2023

2023

konferencia_učiteľ

Na zavádzanie inklúzie potrebujeme pripravených učiteľov, a preto je nevyhnutné, aby dostávali kvalitné vzdelávanie a podporu

Podporený, motivovaný a kompetentný učiteľ či učiteľka môže kvalitne vzdelávať všetky deti, aj tie zo sociálne slabého prostredia alebo s dodatočnými potrebami. Preto sa na Slovensku potrebujeme zamerať práve na vzdelávanie a podporu učiteľov a na to, aby bolo toto povolanie dostatočne ohodnotené i atraktívne. Takto sa krok po kroku priblížime k inklúzii, bez ktorej neexistuje kvalitné vzdelávanie ani rešpektujúca a prosperujúca spoločnosť.

Na zavádzanie inklúzie potrebujeme pripravených učiteľov, a preto je nevyhnutné, aby dostávali kvalitné vzdelávanie a podporu Read More »

Magna pre región

Otvorili sme Magnu pre región a prerozdelíme v nej 11 000 eur

Grantový program Magna pre región sa tento rok zameral na zvyšovanie tolerancie v spoločnosti. Finančne podporí stredné školy, mestá, obce i komunity v Košickom samosprávnom kraji, ktoré prispejú k budovaniu povedomia o rozmanitosti a rešpektu k nej. Zároveň sa zameriavajú na začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti.

Otvorili sme Magnu pre región a prerozdelíme v nej 11 000 eur Read More »

Inkluzívny filmový tábor pre deti

Svetlá, kamera, inklúzia! Spolu pre deti a Kino Úsmev priniesli radosť deťom zo znevýhodnených skupín pomocou filmu

Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník inkluzívneho tábora pre deti zo znevýhodnených komunít. Tábor zameraný na tvorbu filmov ponúkol deťom neopakovateľný zážitok plný kreativity a spolupráce.

Svetlá, kamera, inklúzia! Spolu pre deti a Kino Úsmev priniesli radosť deťom zo znevýhodnených skupín pomocou filmu Read More »

Utiekla z Ukrajiny Na Slovensko, vojna

Talentovaná ukrajinská vizážistka z Ukrajiny utiekla na Slovensko, aby ochránila 5-ročnú dcéru

„Nikdy som neverila, že raz prídem o všetko,“ hovorí Olga Kalinenko, ktorá musela utiecť zo zbombardovanej Ukrajiny a útočisko našla v malej slovenskej dedine Hrabušice. Natrafila tu na zopár miestnych ľudí, ktorí jej rodine podali pomocnú ruku a začali sa diať veci…

Talentovaná ukrajinská vizážistka z Ukrajiny utiekla na Slovensko, aby ochránila 5-ročnú dcéru Read More »

vandrovník vo volovských vrchoch na Karpatskej vandrovke

Vo Volovských vrchoch sa stretlo takmer 230 vandrovníkov, aby podporili dobrú vec

Divokú prírodu, vydarené počasie a more húb si užili účastníci 50-km trasy Karpatskej vandrovky. Približne v polovici cesty sa k ním pridali 25-tkári, aby všetci spoločne vandrovali časťou trasy SNP a podporili tak dobré nápady na východnom Slovensku.

Vo Volovských vrchoch sa stretlo takmer 230 vandrovníkov, aby podporili dobrú vec Read More »

Školy budúcnosti

Otvorili sme grantový program Školy budúcnosti a prerozdelíme v ňom 20 000 eur

Grantový program Školy budúcnosti sa v roku 2023 zameriava najmä na rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy. Okrem toho podporí aj vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.

Otvorili sme grantový program Školy budúcnosti a prerozdelíme v ňom 20 000 eur Read More »

ženy na trhu práce

Čo potrebujú ženy zo znevýhodneného prostredia, aby mali šancu uplatniť sa na trhu práce?

Aj na to odpovie záverečná konferencia z pilotnej realizácie nášho programu UPre ženy, ktorý komplexne posilňuje rómske ženy a podporuje ich pri zabezpečení živobytia. Bližšie sa pozrieme na problematiku rodovo podmieneného násilia voči ženám zo znevýhodneného prostredia v kontexte udržania si práce. Podelíme sa o stratégie, ako pracovať so zamestnávateľmi na vytváraní pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané ženy.

Čo potrebujú ženy zo znevýhodneného prostredia, aby mali šancu uplatniť sa na trhu práce? Read More »

Karpatskú vandrovku prebehol

Karpatskú vandrovku prešiel „indiánskym behom“, vďaka skvelej trati a atmosfére sa chce prihlásiť opäť

Ak premýšľate nad blížiacou sa vandrovkou, prečítajte si článok s víťazom tej minuloročnej. Košičan Tomáš Somorovský veľkú časť 50 km trate prebehol a do cieľa prišiel za necelých 8 hodín. Aká bola atmosféra na trati, čo bolo najnáročnejšie a ako trénuje počas roka?

Karpatskú vandrovku prešiel „indiánskym behom“, vďaka skvelej trati a atmosfére sa chce prihlásiť opäť Read More »