Školy budúcnosti

V grantovom programe Školy budúcnosti podporíme týchto 10 projektov

Tento ročník programu sa preto zameral na na rozvoj kritického myslenia, schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.

V grantovom programe Školy budúcnosti podporíme týchto 10 projektov Read More »