Aj deti a mladí ľudia v Žilinskom kraji tvoria vynálezy snov

V treťom ročníku vzdelávacieho programu MyMachine Slovakia prinášame jeho myšlienku a realizáciu do ďalšieho kraja. Okrem Košického a Prešovského kraja zapojíme v tomto roku aj školy v Žilinskom kraji.

Prvý tvorivý workshop na ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline, aj s Prof. Petrom Brídom, PhD., prodekanom pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu FEIT UNIZA.Vďaka novej spolupráci so Žilinskou univerzitou a podpore nášho partnera GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. člen skupiny MAGNA zapojíme do 3. ročníka MyMachine Slovakia dve základné a dve stredné odborné školy v Žilinskom kraji ako aj študentov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.

Spolu so všetkými zapojenými školami vytvoríme až 6 nových vynálezov a umožníme 200 deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoju tvorivosť a iné dôležité schopnosti ako tímová práca, riešenie problémov, kritické myslenie a komunikácia.

„Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity dlhodobo prostredníctvom rôznych aktivít podporuje rozvoj kreativity žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl. Preto sme bez váhania využili možnosť zapojiť sa do tohto veľmi zaujímavého programu, akým je MyMachine. Na druhej strane je pre zamestnancov a študentov FEIT UNIZA výnimočné a obohacujúce pracovať so žiakmi základných škôl. Už prvé návštevy základných škôl potvrdili naše správne rozhodnutie participovať na MyMachine,“ vyjadril sa k spolupráci Prof. Peter Brída, PhD., prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu FEIT UNIZA.

Tvorivé workshopy sme už absolvovali s detskými vynálezcami v Komunitnej škole Tramtária a na ZŠ na Karpatskej ulici v Žiline, Súkromnej základnej škole v Kechneci, ZŠ v Jablonove nad Turňou, ZŠ v Drienove a ZŠ na ulici Československej armády v Prešove.

MyMachine vynálezcovia vymysleli 6 zlepšovákov – strojov snov:

  • Levittér – lietajúca stolička
  • My dress Machine – šatník, ktorý ťa oblečie na každú príležitosť
  • Robot Zeus – ktorý opakuje všetko, čo robí jeho majiteľ
  • Stroj na upratovanie
  • Super štetec – ktorý oživí všetko čo namaľuje
  • Zázračné dvere – za ktorými najdeme krajinu, akú si vysnívame

Ako si s týmito vynálezmi poradia študenti Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity a Katedry výrobnej techniky a Katedry dizajnu Technickej Univerzity Košice? Čoskoro sa dozvieme, keďže už pilne pracujú na príprave dizajnových návrhov týchto jedinečných vynálezov.

Ak sa chcete o programe MyMachine dozvedieť viac, sledujte našu MyMachine Slovakia stránku na Facebooku.