Vytvorenie komunitného „prieSTORU“ V Spišských Tomášovciach

„Občianske združenie VERBUM BONUM (DOBRÉ SLOVO) zo Spišských Tomášoviec už roky pripravuje tradičné i netradičné podujatia pre verejnosť. Začiatky však neboli jednoduché, pretože aj keď tu boli dobrovoľníci s nápadmi a s veľkým nadšením, chýbali nám vlastné priestory a financie na aktivity. Skutočný štart sme zažili až spoluprácou s Karpatskou nadáciou.

Medzi prvými získanými dotáciami bol grant z programu Spoločne pre región v roku 2015, na náš projekt „prieSTORY“. Vďaka podpore Karpatskej nadácie sme premenili staré nevyužívané priestory na spoločenskú miestnosť s knižnicou, kde nepretržite prebiehajú rôzne spoločenské podujatia. Okolie priestorov, ktoré naháňalo hrôzu, je teraz najkrajším rozkvitnutým miestom v obci a príjemnou relaxačnou zastávkou pre turistov, či cyklistov. Deti, mládež, dospelí a seniori trávia svoje voľné chvíle v týchto priestoroch, ale aj na iných výnimočných miestach vďaka ďalším projektom, ktoré sme s Karpatskou nadáciou realizovali.

Máme za sebou tisíce odpracovaných dobrovoľníckych hodín, mnoho rôznych aktivít, súťaží, niekoľko úspešných vydaných publikácií, stovky vysadených rastlín a vyrobených prírodných produktov, zážitkov a skúseností, nových kontaktov, ale aj nových sponzorov. V súčasnosti naše „prieSTORY“ slúžia aj ako známe centrum s turisticko-informačnými službami pre návštevníkov NP Slovenský raj. Svoje miesto na prezentáciu umeleckej tvorby tu majú aj regionálni umelci a remeselníci, aby sme im pomohli ukázať šikovné ruky svetu. Hospodárime vo Vidieckej záhrade, ktorú meníme na výnimočný vidiecky poznávací park, kde môžu deti aj dospelí konfrontovať svoje vedomosti s realitou priamo v prírode. Po pár rokoch úspešnej činnosti OZ VERBUM BONUM už aj pomáha iným, no je nám všetkým jasné, že bez pomoci, ktorú nám poskytla Karpatská nadácia pri našom štarte a rozvoji v prvých rokoch, by sme tu dnes neboli. S Karpatskou nadáciou sme mohli meniť naše sny na skutočnosť.“

VERBUM BONUM, o.z., Spišské Tomášovce získalo v rokoch 2015, 2016 a 2017 celkovú podporu 8.802 EUR na 3 projekty