Čo potrebujú ženy zo znevýhodneného prostredia, aby mali šancu uplatniť sa na trhu práce?

Aj na to odpovie záverečná konferencia z pilotnej realizácie nášho programu UPre ženy, ktorý komplexne posilňuje rómske ženy a podporuje ich pri zabezpečení živobytia. Bližšie sa pozrieme na problematiku rodovo podmieneného násilia voči ženám zo znevýhodneného prostredia v kontexte udržania si práce. Podelíme sa o stratégie, ako pracovať so zamestnávateľmi na vytváraní pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané ženy.

O svoje skúsenosti sa podelia aj samotní zamestnávatelia z regiónu, ktorí dlhodobo a cielene zamestnávajú ľudí z lokálnych marginalizovaných rómskych komunít.

Podujatie je financované z projektu s názvom UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“