Otvorili sme grantový program Školy budúcnosti a prerozdelíme v ňom 20 000 eur

Školy budúcnosti sa v roku 2023 zamerajú najmä na rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy. Okrem toho podporia aj vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.

O grant môžu žiadať inovatívne základné školymimovládne neziskové organizácie na východnom Slovensku, ktoré sa zameriavajú na nové prístupy a inovácie vo vzdelávaní a tvorivo pristupujú k vyučovaniu detí zo základných škôl. Obzvlášť vítané sú projekty realizované na vidieku.

Zamerať sa pritom musia aspoň na jednu z nasledujúcich oblastí:

  • rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy – prioritná oblasť*;
  • podpora vzdelávania informačno-komunikačných technológii (IKT) a zodpovedného a spravodlivého rozvoja digitálnych zručností;
  • budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a ku komunite, v ktorej žijem (téma zahŕňa možnosť vzdelávania v oblasti environmentálnej krízy, ale aj duševného zdravia a iným aktuálnym krízam v spoločnosti).

*Prioritnou témou výzvy je rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, preto projekty týkajúce sa tejto témy, najmä v kombinácii s ostatnými dvoma témami, budú pri hodnotení bodovo zvýhodnené a pri udeľovaní grantu uprednostnené.

Školy budúcnosti

Prečo hoaxy, technológie a zodpovednosť?

Vojna, zhoršujúca sa klimatická kríza či záplava hoaxov a dezinformácií v online priestore výrazne ovplyvňujú náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto Karpatská nadácia v spolupráci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia otvorili program Školy budúcnosti a zamerali sa na vzdelávanie budúcich generácií. Chcú ich pripraviť do sveta plného výziev a inovácií. Do sveta, v ktorom potrebujú rozvinuté kritické myslenie, dobré digitálne zručnosti, či zmysel pre zodpovednosť nielen voči sebe, ale i okoliu.